Obchodní podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůta po obdržení závazné objednávky je 2 - 6 týdnů. Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky nebo e-mailem v dostatečném předstihu před dodávkou zboží. Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet kusů. Při zjištěné závadě ihned tuto skutečnost nahlásit přepravci. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a v případě nekompletnosti nebo poškození tuto skutečnost nahlásit do 5 pracovních dnů dodavatelské firmě. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny. Nebude-li kupující objednané zboží schopen převzít ve sjednaném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího a domluvit náhradní termín. Kupující je povinen zajistit dostatečný počet osob na složení a vynášku zboží. Prodávající nemá povinnost stěhovat nábytek po bytech, patrech, domech. Pokud bude kupující požadovat vynášku, bude se toto účtovat zvlášť dle ceníku. Zájem o vynášku se musí uvést při objednávce.

Doprava

Doprava po celé ČR ZDARMA (vztahuje se pouze objednávky v e-shopu). Dopravu zajišťujeme vlastními vozy. U malých kusů využíváme kurýrních služeb, např.PPL, Toptrans, Radiálka. Zboží je též možné vyzvednout osobně ve skladu HOBBY, Masarykovo nám.155, Vysoké Mýto.

Ceník vynášky zboží

Přízemí 400 Kč, 1 - 2. patro 700 Kč, 3 patro a výše 1000 Kč

Způsob úhrady zboží

Převodem na účet: fakturu zašleme poštou nebo elektronicky. Zboží bude vydáno po provedné úhradě. Hotově: při dodávce zboží.

Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího doložením dokladu o nákupu. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem. Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak (např.prodloužením termínu odstranění vady). V případě, že je vadná pouze součást zboží, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.